Maşgala 1971-nji ýyldan bäri eýeçilik edýär

Biz hakda

“Yantai Bolang Robot Technology Co., Ltd.”

Biziň kompaniýamyz, oba hojalygynyň tehnikalaryny we in engineeringenerçilik enjamlaryny öndürmäge bagyşlanan hünärmen kärhana.Bizde gazon otlaýanlar, agaç gazýanlar, teker gysgyçlary, konteýner ýaýradyjylar we başgalar ýaly önümleriň köp görnüşi bar.Yllaryň dowamynda ýokary hilli önümçilige ygrarly bolduk we önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edildi we giň meşhurlyga eýe boldy.Önümçilik zawodymyz giň meýdany öz içine alýar we güýçli tehniki güýje eýe.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin baý tejribämiz we tehnologiýamyz bar.Toparymyz tejribeli hünärmenlerden we dolandyryş toparyndan ybarat.Çig mal satyn almakdan önümçilige we gaplamaga çenli her baglanyşykda hil dolandyryşyna üns berýäris.Önümlerimiz, dürli pudaklarda müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp biljek oba hojalygy tehnikasy we in engineeringenerçilik goşundylaryny öz içine alýar.

Habarlar

  • logo (6)
  • logo (8)
  • logo (4)
  • logo (3)
  • logo (1)
  • logo (5)
  • logo (2)
  • logo (7)